logo.gif
Peter Wieland
[Home] [Family] [Hobbies] [cv]
[NHPV] [TROLL & bikes] [Liegerad-FAQ] [Links] [PW_Tools]

Norge i krig (1940-1944)

Erling Mossiges dagbok
Renskriving, redigering og fotnoter ved Hanne Mossige

Sommeren 2000 fant jeg ved ved en tilfeldighet Erlings håndskrevne dagbøker fra krigsårene. Jeg visste ikke at de fantes, og ble naturligvis interessert. De var skrevet med blyant, ikke alltid like tydelig, og var innimellom vanskelig å forstå. Ingen andre ville kanskje brydd seg om å lese dem slik de da forelå. Flere andre skatter har kommet for dagen i etterkant av funnet av dagbøkene. Fotografialbumet kjente jeg, men den spennende "scrap-book" som Erling hadde spart på, var jeg ikke klar over!

På ettervinteren 2001 fant jeg ut at jeg ville gjøre noe ut av funnet av dagbøkene. På Tidemandsstuen (Frivillighetssentralen rett rundt hjørnet) hadde de moderne PC-utstyr, et lite takkammer hvor jeg fikk sitte, og et morsomt miljø å være i. Jeg følte nok at oppgaven etterhvert vokste meg over hodet, og spør om jeg ble glad da Frøydis spurte om jeg ville ha hjelp! Dette var nok en forutsetning for at jeg greide å gjennomføre mitt forsett - å lage en bok ut av Erlings etterladenskaper. Tusen, tusen takk skal du ha Frøydis.

Den boken som nå foreligger er stort sett holdt i Erlings språkdrakt fra krigsårene. Jeg har spedd på med fotnoter der jeg har funnet det naturlig å gi kommentarer. Jeg har også skrevet litt om min opplevelse av de tingene han beskriver. Jeg forteller dessuten noe om hva jeg holdt på med under krigen. Det er tatt inn fotografier fra vårt private album og materiale fra "scrap-boken".

Erlings føring av dagboken var nokså ujevn. I perioder skrev han daglig, i andre kunne det gå måneder mellom hver gang. Grunnene til dette kunne være forskjellige. Arbeidspress, dårlige krigsrykter, personlige bekymringer. Who knows. Det ville vært interessant å høre om disse dagene også. Dessverre har vi ikke den muligheten, men boken kan jo være interessant og spennende lesning også slik den er.

Etter 11.7.1940 skriver Erling om mange forskjellige temaer: Krigens gang, Nortraship, Regjeringens indre og ytre liv, Hanne og dagligliv i London. Dagbokformen gjør det unaturlig å utforme en nøyere innholdsfortegnelse for denne perioden. Jeg tror likevel at det blir lesbart.

For meg har det vært morsomt å arbeide med boken som jeg vil gi til familie og venner. Den er utgitt på "eget forlag" med profesjonell hjelp til skriving av fotnoter, fotobehandling, korrektur, layout og trykking fra Kristin W. og Peter Wieland m/ familie.

Lykke til med lesningen.
Hanne Mossige

Last ned dagboken (, 200 sider, 8.7 MB)


Generated: Sun Mar 11 22:40:14 2007 by PWR.pl (PW_Tools)