NHPV - Norwegian Human Powered Vehicles
logo.gif logo.gif
[Home] [FAQ] [Sofa på 2 hjul] [Nyheter] [Personer] [Pictures] [Videos] [Linker] [IHPVA] [Litteratur] [Kontakter]


 

for HPV interesserte

 

Das Liegerad ; Ny bok om selvbygging av liggesykler
Språk; Tysk
Emne;  liggesykler
Forfatter; Gunnar Fehlau
Forlag; Moby Dick  ISBN 3- 89595- 025-4
Pris; 50 gylden + 5 gld. i frimerker

Kan bestilles fra Flevobike
Morinel 55
8251 HT Dronte7
Tel.:  + 47 0321- 312027
Fax :  +47 0321- 319350
E.post flevobike@wxs.nl
 

Das Powerbike; Ny bok om elektriske sykler
Språk; Tysk
Emne; Elektriske sykler
Forfatter; Hannes Neupert
Forlag; Moby Dick ISBN 3- 89595-123-4
Pris; 50 gylden + 5 gld. I frimerker.

Kan bestilles fra Flevobike
Morinel 55
8251 HT Dronte7
Tel.:  + 47 0321- 312027
Fax :  +47 0321- 319350
E.post flevobike@wxs.nl

HPV nieuws;  NVHPV medlemstidskrift
Språk; Nederlandsk
Emne; liggesykler ,design/teknikk , sykkelkalender, konkurranser.
Pris; 50 gylden i medlemskapavgift inkl. tidskrift
Forfatter; Utgitt av NVHPV
Forlag; NVHPV secretariaat
Postbus 10075 Postgironummer; 4916787 Ned                                    .
1301 AB Almere i Nederland.

 

Encyclopedia + video film
Språk; Engelsk
Emne ; Internasjonal salgskatalog  for alternative sykkelmodeller.
Pris ; ca. kr. 140  + porto
Bestilles hos PedalNor
Kløvervn.10  4300- Sandnes
E.post; pedal@robin.no
Se også hjemmesiden til Bike Culture og Encyclopedia, der kan du også bestille.